Menu
Your Cart
20% OFF on all products Shop now

Diaľkové ovládanie V2 (AB CryptoBox a PULSe)

Náhradné diaľkové ovládanie V2 pre prijímače AB CryptoBox rady 8XX/7XX/6XX/5XX/4XX, AB TereBox 2T a PULSe 4K. Nové intuitívne rozmiestnenie tlačidiel, ergonomický dizajn, menšie rozmery. Segmentačné rozdelenie tlačidlových skupín. Farebné tlačidla umiestnené v blízkosti tlačidla OK a smerových tlačidiel. Optimálnejšie rozdelenie tlačidiel pre orientáciu po hmate. Nižší profil stlačenia tlačidiel pre rýchlejšiu reakciu. Tlačidlá OK, smerové tlačidlá, MENU, EXIT, RELOAD, EPG sú rozmiestnené rovnako ako pri predchádzajúcej verzii ovládača. *abacc*

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc. You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.

Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities. 

Notification Module
This is the sticky Notification module. You can use it for any sticky messages such as cookie notices or special promotions, etc.